Reseplanerare och bokning

Uppdragsgivare: Waxholmsbolaget (SL)

För frekventa resenärer har Waxholmsbolaget valt att ta fram en app som gör det underlättar resandet i skärgården.

I mars 2015 lanserade vi den senaste versionen av Waxholmsbolagets app.

Resenären väljer datum då resan ska genomföras och därefter destination och terminal eller brygga för avresa. Appen presesenterar då samtliga tillgängliga turer för aktuell dag. Appen lagrar de senaste sökningarna för enkel tillgång till avgångstider för de resor som görs ofta. Det går även att söka fram pris på vad resan kommer att kosta.

Via appen kan resenären också fälla semaforen på en brygga ute i skärgården vilket är signalen till fartyget att en påstigande väntar. Detta underlättar såväl för resenären som för besättningen på fartyget under de mörka månaderna på året och vid dålig sikt. Appen kräver åtkomst till platstjänster på resenärens smartphone för att kunna kontrollera att resenären befinner sig i närheten av aktuell brygga. Det finns också möjlighet att via en karta se var de olika fartygen befinner sig och följa dem i realtid.

Screenshot Screenshot
Screenshot