Ibland finns det inte en färdig lösning...

Särskilda verksamhetsbehov, processer och integrationer kan emellanåt göra det svårt att hitta en färdig lösning. Då vill du träffa oss. Vi anpassar våra system efter din verksamhet, inte tvärtom.

Hur unika är dina behov?

Ska din verksamhet anpassa sig till en färdig lösning och bygga nya processer och rutiner eller ska lösningen anpassa sig till din verksamhet? Svaret är inte alltid enkelt och självklart. Vissa processer är mer standardiserade och lika mellan olika verksamheter såsom redovisning, lönehantering eller CRM. Andra processer är helt unika för den egna verksamheten, dess processer och behöver integreras med andra system och flöden.

Att utveckla ett nytt system för en verksamhet kan bli både dyrt, jobbigt och tidsödande. Är det då värt att göra det? För vissa verksamhetsändamål finns det ingen perfekt färdig lösning att använda. Att anpassa och utveckla ny funktionalitet till en befintlig standardplattform kan också bli dyrt och tidsödande. I takt med att standardplattformen utvecklas tvingas ofta kunden ofrivilligt till nya uppgraderingar med störningar och kostnader som följd.

Det är inte ett enkelt vägval. Men det är i just det vägvalet vi gärna vill träffa dig och berätta vad vi kan göra.

Transparent & agilt

Vi vill arbeta nära och transparent kring alla delar i ett projekt. Från behov, mål, vision och planering till produktion och leverans är vårt arbetssätt att involvera kunden i så stor utsträckning som möjligt. Projekten drivs transparent och indelade i faser där vi tillsammans håller jämna steg. Det ska både kännas och vara tryggt att arbeta med oss, även om du inte är en van beställare.

IT-arkitektur & systemdesign

Med en välarbetad arkitektur säkerställs systemets fortlevnad och flexibilitet. Det är svårt att se runt hörn och i förväg veta vilka behov som kommer i framtiden. Men att tidigt i planeringen lyfta blicken och sätta en vision skapar ofta förutsättningar att utveckla en smartare struktur med längre livslängd. En sorts försäkring när förändringstakten ökar ständigt och nya metoder och tekniker avlöser varandra i en allt snabbare.

UX design & UI design

Det räcker inte med en välskriven kod och en klokt strukturerad databas. Det är bara en del av användbarheten. Användarna av systemet måste förstå och tycka om att arbeta med systemet.

User Interface Design handlar om att maximera användbarhet och användarupplevelse. Det är alltid i fokus för UX/UI oavsett om det handlar om ett publikt- eller internt system eller en app.

Hosting, drift och support

De flesta av våra kunders applikationer hanteras i faktas driftmiljöer. Våra driftsmiljöer hanteras i vårt eget moln hos Layer & Mesh. Deras datacenter, i ett stadsnät av absolut yppersta världsklass i frågor om kapacitet och hastighet, inom nätet med 100 000 Mbit/s i full mesh.

Vårt moln finns fysiskt i tre datacenter där all data uppdateras simultant mellan alla enheter med ca 2500 färdvägar inom nätet och har ett flertal vägar ut på Internet för bästa redundans.

Övervakning och back-up av alla enheter hanteras i vår egen regi. För att erbjuda en komplett och bekymmersfri hosting erbjuder vi såklart driftsavtal som också inkluderar uppdateringar, avhjälpning av fel samt teknisk och användarmässig support.

Självklart finns det möjligheter för våra kunder att själva göra vägval kring alla dessa delar inom såväl hosting som drift och support