Fastighets- & hyresgästssystem

Uppdragsgivare: Lennart Ericsson

Lennart Ericsson Fastigheter äger och förvaltar fastigheter i Stockholms innerstad och närförorter. Som ett led i kundservice och digitalisering erbjuds hyresgäster en hyresgästportal för serviceanmälningar, byteskö, fastighetsinformation och information från fastighetsförvaltningen. Hyresgästportalen nås genom inloggning med BankID för såväl administratörer som hyresgäster.

Besök sidan
Screenshot Screenshot
Screenshot