Ny webb för fastighetsbolaget Lennart Ericsson

Lennart Ericsson bygger moderna fastigheter och nu är deras hemsida lika modern som deras hus.

Vi har länge haft ett samarbete med fastighetsbolaget Lennart Ericsson och vi tyckte det var jättekul att de återigen valde oss när det var dags att göra om hemsidan.

I april 2015 lanserade vi deras nya webb med helt ny design och även viss ny funktionalitet. Webben är självklart helt responsiv och anpassad för samtliga av de vanligaste webbläsarna. Den nya hemsidan andas enkelhet och kvalitet, vilket stämmer bra överens med företagets egna värderingar. Den del av sidan som kallas "Mina sidor" är en portal för deras hyresgäster. Där kan de boende skicka in serviceanmälningar, lägga upp annonser på bytestorget samt läsa aktuella nyheter som rör just deras fastighet.

De vackra bilderna på hemsidan är tagna av fotografen Ellinor Hall.

www.lennart-ericsson.se

Lennart Ericsson Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som grundades 1943 av byggmästaren Folke Ericsson. Deras affärsidé bygger på att de ska projektutveckla, förvärva, äga och förvalta främst bostadsfastigheter i Storstockholm. Verksamheten ska kännetecknas av högsta kvalitet, affärsmässighet, nytänkande, estetik, engagemang och långsiktighet. Lennart Ericsson är ett fastighetsbolag som verkligen värnar om samhället och framtida generationer genom att minimera sin miljöpåverkan och ständigt arbeta med förbättringsåtgärder.

Lars Karlström, Projektledare