Digitalisering av samfällighetsförening & webb

Uppdragsgivare: Tranholmens samfällighetsförening

Tranholmen är en samfällighetsförening med en ideellt arbetande styrelse. Genom digitalisering och automatisering har det administrativa arbete minskat avsevärt. Styrelsen kan istället ägna sig åt att utveckla Tranholmen, en ö som ligger i lilla Värtan mellan Lidingö, Stocksund och Norra Djurgården. Medlemmar som loggar in via Bank ID når funktionerna:
-         Medlemsregister
-         Min fastighet
-         Mina fakturor
-         Stämmodokument
-         Vattenavläsning
-         Bryggor & Båtplatser
-         Bokningsfunktion av gemensamhetsanläggningar såsom logen och tennisbanan.

Besök sidan
Screenshot Screenshot
Screenshot