Medicinsk riskbedömningsmanual

Uppdragsgivare: SCOR Sweden Re

PRIO är ett webbaserat verktyg med försäkringsmedicinska riktlinjer för bedömning av Sjuk- och Olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar. Här finns en stor medicinsk manual med sjukdomstillstånd, riktlinjer, tillväxtkalkylator, ordlista och ett arkiv för äldre versioner av alla riktlinjer. Verktyget används dagligen av medicinska riskbedömare på den nordiska marknaden. Sweden Re har också stöd för hantering och administration av innehåll, användare och nyheter.

Screenshot Screenshot
Screenshot