Beteendeanalys och change management

Uppdragsgivare: OBMS Systems AB

OBMS är ett synsätt och en metod som har utvecklats till en systemplattform för att förbättra organisationers prestationsförmåga. OBMS är ett verktyg för att analysera, anpassa, påverka och förändra en verksamhet i önskad riktning, mot bättre lönsamhet, mot långsiktig värdeutveckling och mot bättre kundrelationer och prestationer. Plattformen är omfattande med central administration av kundkonton, kunders konton och användares konton. Här mäts och analyseras resultat, här skapas individuella planer för användare för att påverka organisationens beteende genom dess minsta beståndsdel, medarbetaren.

Besök sidan
Screenshot Screenshot
Screenshot