fakta, Karlström & Dahlstrand AB

Hyresgästportal & fastighetsinformation

Lennart Ericsson Fastigheter äger och förvaltar fastigheter i Stockholms innerstad och närförorter. Som ett led i kundservice och digitalisering erbjuds hyresgäster en hyresgästportal för serviceanmälningar, byteskö, fastighetsinformation och information från fastighetsförvaltningen. Hyresgästportalen nås genom inloggning med BankID för såväl administratörer som hyresgäster.

Uppdragsgivare: Lennart Ericsson Fastigheter

Den här sidan använders sig av cookies. Mer info. Det är ok!