Plattform för beteendeanalyser

Uppdragsgivare: Key Group Sweden AB

Keybehavior är ett webbaserat analysverktyg för beteendeanalyser, coachning individ- och organisationsutveckling. Plattformen hanterar ett flertal olika analysverktyg för mätning av mänskligt beteende, rapporter till respondenter, hantering av personuppgifter i enlighet med GDPR och ett kraftfullt stöd för hantering av respondenter, enkäter, flöden och insamling av data. Keybehavior har en struktur och ett stöd som möjliggör en övergripande hantering av kundkonto, innehållshantering, GDPR, debitering, licenshantering, supportärende och språkhantering. Inloggning för alla användare hanteras med Freja eID.

Screenshot Screenshot
Screenshot