Valvet Förvaltning - nyhetsbrev med MailPilot

Att snabbt nå ut med information till en målgrupp som förvaltar sin fastighet på fritiden ställer särskilda krav. Alla som någon gång bott i en bostadsrätt vet att styrelsen arbetar på fritiden med den egna bostadsrättsföreningen.

Dessa särskilda förutsättningar gör det otroligt viktigt för Valvet att kunna nå sina kunder i Brf styrelserna där de alltid är anträffbara efter arbetsdagens slut, nämligen på mobilen. Med responsiva mail kan mottagarna sitta hemma i TV-soffan eller på tunnelbanan på väg hem och läsa nyheter från sin fastighetsförvaltare.

Valvet är en totalleverantör inom fastighetsförvaltning som erbjuder kompetens inom alla delar som rör ekonomi,  administration, skötsel, drift och underhåll av fastigheter. Valvet gör det enkelt att äga fastigheter.

Niklas Dahlstrand, Projektledare