Utmana dina besökare med quiz och frågesporter

Liknande lösningar för kunskapsquiz finns på de stora dagstidningarnas hemsidor.

Den tävlande fyller i ett av flera svarsalternativ och när hela tävlingsformuläret är ifyllt presenteras resultaten. Då visas de egna svaren, de rätta svaren, procentuell fördelning på varje fråga samt totalt för hela quizen. Den tävlande kan sedan välja att dela resultatet på sociala medier eller utmana en vän via mail. Det är enkelt att administrera quizen, steg för steg bygger man upp frågebanken genom att först skriva frågan och därefter ange de olika svarsalternativen. Frågorna kan illustreras med en bild.

Modulen för quiz och frågesport

  • Enkel administration
  • Frågorna kan illustreras med bild
  • Eget svar, rätt svar, procentuell fördelning av svaren för alla tävlande
  • Dela och tävla med dina vänner

Niklas Dahlstrand, Projektledare