Utbildningssystem för Preem

Denna lösning baseras på två typer av utbildningar; kurser som hålls för flera deltagare på given tid och ort samt utbildningar som genomförs direkt på webben.

I grunden finns ett administrationsverktyg där personliga utbildningsprofiler sätts upp för alla deltagare. Dessa profiler styr vilka utbildningar som varje person måste genomgå. För utbildningar som genomförs i en fysisk miljö på given tid och plats så hanteras kurstillfällen och anmälningar med Outlook-bokning av kurstillfällen. När deltagaren är inloggad så ser denne vilka utbildningar som är avklarade och vilka som återstår att genomföra.

För utbildningar som sker direkt på webben så genomförs dessa genom att deltagaren ser en film, läser ett dokument eller tar del av en presentation. Därefter hämtas frågor slumpvis ur en stor frågedatabas och deltagaren genomför enkäten. Kursledaren styr själv enkelt antalet frågor i databasen och hur stor procentandel rätta svar som krävs för att kursen ska vara avklarad.

Korta fakta om vårt LMS

  • Kursadministration
  • Deltagaradministration
  • Deltagarprofiler för rätt kurssammansättning
  • Kalenderinbjudan Outlook
  • Frågeadministration
  • Snabb överblick av godkända deltagare
  • Responsiv
  • Flera språk

Lars Karlström, Projektledare