Stockholms Byggnadsförening når ut till sina medlemmar via MailPilot

Stockholms Byggnadsförening håller regelbundna sammanträden och möten och behöver kunna nå ut till sina medlemmar med inbjudningar till dessa evenemang.

Föreningen skickar varje månad ut nyhetsbrev med inbjudningar till kommande evenemang. Med MailPilot kan de enkelt och snabbt få ut viktig information till de ca 2 100 ledmöterna i föreningen.

Stockholms Byggnadsförening grundades år 1848. Det är en ideell förening vars syfte är att befrämja byggnadskonsten och öka sinnet för densamma genom sammanträffanden och personligt umgänge, och som följd därav ett fritt tankeutbyte. Informationen, dokumentationen, debatten och umgänget över fackgränserna är kärnan som ännu håller den ursprungliga föreningsidén levande. I den egna fastigheten i Stockholms city har medlemmarna skapat ett neutralt forum – Bygget - med högt i tak för de yrkesverksamma i Stockholms byggnadsvärld.

Lars Karlström, Projektledare