Serviceanmälan för fastighetsbolag

Vattenläcka i tvättstugan? Trasig hiss? Belysning som inte fungerar i porten? När det gäller fel i ens fastighet vill man snabbt och enkelt kunna komma i kontakt med sin fastighetsvärd för att få felet åtgärdat.

Fakta har byggt serviceanmälningssystem för ett flertal fastighetsbolag inom Stockholmsområdet, bland annat Olov Lindgren AB, John Mattson Fastighets AB och Lennart Ericsson Fastigheter AB. Genom smarta formulär kan hyresgästerna snabbt rapportera in fel och skador till sina fastighetsvärdar. Vid en anmälan notifieras fastighetsvärden omedelbart via ett mail och all data samlas även i en databas för att man ska kunna se över pågående och tidigare ärenden. Fastighetsvärdarna slipper krångliga system och kan effektivisera hanteringen av felanmälningar, vilket resulterar i glada och nöjda hyresgäster!

Lars Karlström, Projektledare