PAR och par.se

Det var ett stort och stolt ögonblick när vi fick uppdraget att producera nya par.se 2011. Uppdraget handlade om att ompositionera PAR som ett tydligare kunskapsföretag. Här skulle nyheter och omvärldsbevakning samsas med tjänsteområden och funktioner för att locka till dialog.

Arbetet med nya par.se inleddes med en ganska lång planeringsperiod där alla delar preciserades och där utförande och genomförande planerades med stor omsorg. För oss på fakta var uppdraget "mitt i prick" då vi verkligen fick jobba med alla våra kompetensområden.

Det färdiga resultatet lanserades ungefär 7 månader efter projektstart och var en väl genomtänkt webb som gott svarade upp mot de förväntningar och krav som låg till grund för uppdraget. Vi fick jobba med landningssidor, vi byggde kalkylsnurror som besökarna bland annat kunde använda för att beräkna urval och kampanjkostnader. Den nya webben hade ett stort fokus på nyheter och kunskapsförmedling där kunder och besökare kunde söka kunskap, inspiration och få nya insikter om marknadsföring och målgruppshantering. Allt upplagt för snabb och smidig delning av innehåll och med tydlig call-to-action för alla tjänsteområden och produkter. De anställda på PAR fick en tydligare personlig presentation, det är ju ändå dessa individer som är förmedlare av PARs samlade erfarenheter och kunskaper. Ett otroligt spännande projekt som var utvecklande för både oss på fakta och våra vänner på PAR.

www.par.se

PAR har jobbat med målgruppsurval och direktmarknadsföring ända sedan 1956. Under åren har PAR hjälpt tusentals företag att effektivisera sin sälj- och marknadsbearbetning, från små företag till några av Sveriges största.

Niklas Dahlstrand, Projektledare