Key - nyckeln till ett resultat utöver det vanliga

Genom att koppla samman nyhetsflödet från webben med MailPilot kan Key snabbt nå ut med relevanta nyheter och information till sina målgrupper. Att kunderna kan läsa nyhetsbrev och anmäla sig till utbildningar via mobilen tack vare responsiva mail är otroligt värdefullt.

Keys verksamhet handlar om att genomföra kurser, utbildningar, konferenser och andra aktiviteter tillsammans med sina kunder. Här har Key valt att arbeta med MailPilot för att enkelt, mallbaserat och snabbt nå ut med information kring dessa inbjudningar. Det finns också en hel del information och nyheter inom ledarskap, change management och andra områden som löpande skickas till Keys kunder.

Key brinner för att utveckla människor som ingår i organisationer med högt ställda resultatkrav. Key drivs av övertygelsen att organisatoriskt resultat utöver det vanliga är möjligt när individens inre drivkrafter aktiveras, utvecklas och identifierar sig med organisationens vision, värdegrund och mål. Effekterna visar sig i innovativt tänkande, hög positivitet och ännu högre produktivitet. Med andra ord, ett imponerande organisatoriskt resultat. Key är nyckeln till ett resultat utöver det vanliga.

Niklas Dahlstrand, Projektledare