Kalkylsnurror, analys- och rapportverktyg

Denna typ av lösningar kan förekomma i många olika skepnader och för många olika användningsområden. Ofta baseras dem på en underliggande kalkylator som tar emot värden från ett formulär som besökaren fyller i.

Det kan handla om att beräkna målgrupper, kostnader, hälsotillstånd, val av produkter, avstånd och mycket annat. Det enda dessa lösningar har gemensamt är att de alla är olika varandra. Vi har många års erfarenhet av att både diskutera logik, affärsnytta, tekniska aspekter och inte minst viktigt det gränssnitt som kunden/användaren möter.

Korta fakta om webbaserade verktyg

  • Formulärsfunktioner
  • Kalkylsnurror
  • Beräkningar
  • Grafisk presentation, text och/eller tabeller
  • Affärs- och kundnytta

Niklas Dahlstrand, Projektledare