Fastighetsregister för komplett hantering av dina fastigheter

Vi har byggt ett flertal fastighetsregister åt olika fastighetsbolag som är verksamma inom Stockholm.

De fastighetsregister vi har byggt ger kunderna ett komplett verktyg för att hantera sina fastigheter på bästa sätt. Genom registret har man möjlighet att hantera allt som rör fastigheten. Man lägger upp fakta och information om fastigheterna såsom byggnadsår, storlek, antal lägenheter/lokaler, renoveringsår, etc. Man kopplar dessutom ihop fastigheten med rätt kontaktpersoner så att besökare enkelt finner uppgifterna till fastighetsvärden eller den ansvarige uthyraren.

Lediga lokaler, lägenheter, förråd och parkeringsplatser kopplas även ihop med fastigheten. Via hemsidans interna och externa köer kan både befintliga hyresgäster och övriga besökare på hemsidan skicka in intresseanmälningar för lediga objekt.

Vi bygger även interna sidor för fastighetsbolagens hyresgäster. Dessa sidor har man endast åtkomst till via inloggning. På de interna sidorna kan hyresgästerna serviceanmäla fel i fastigheten, lägga upp annonser på interna bytestorg och prenumerera på nyheter som berör deras fastighet eller bostadsområde.

I vissa fastigheter har vi även kopplat ihop systemet med informationstavlor som är uppsatta i byggnadens trapphus. På så sätt är aktuell information alltid lättillgänglig för hyresgästerna.

Lars Karlström, Projektledare