Bokningssystem för restauranger

Webbaserat bokningssystem på en responsiv plattform.

Bokningar görs enkelt i den översiktliga kalendervyn där det redan i kalendern framgår hur det aktuella bokningsläget ser ut genom olika färgkoder. I bakgrunden finns en administratörsfunktion som hanterar vid vilka bokningsnivåer de olika färgerna ska användas, här hanteras också stängda dagar och kapacitet. Det finns möjlighet att lägga in dagsspecifik information på kalenderdagar så att alla användare enkelt kan se om det finns andra pågående aktiviteter. Vid avbokning kan användaren logga en kommentar till avbokningen för enkel uppföljning. Systemet presenterar informationen i kalendervy eller tabellvy där bokningar kan visas för dag, vecka, månad, kvartal, halvår, år eller allt. Tabellvyn är också anpassad för utskrift.

Punktlista

  • Bokningskalender
  • Tabellvy med bokningar
  • Kapacitetsinställningar
  • Informationstext för dagar
  • Avbokning med kommentar
  • Utskriftsvänligt
  • Responsiv

Niklas Dahlstrand, Projektledare