Besökssystem för Preem

Ett komplett system som inkluderar både hård- och mjukvaror för att hantera besök på skyddade anläggningar.

I grunden finns en databas som där de besökare som har rätt behörighet administreras. Innan en gäst kan få tillträde till anläggningen visas en film om gällande säkerhetsföreskrifter. Besökaren registrerar sig och skriver ut sin besöksbricka. Anläggningschefen har snabbt tillgång till en lista över alla externa besökare i händelse av en incident. Innan besökaren lämnar anläggningen måste denne logga ut med sin unika besökskod.

Fakta om besökssystemet

  • Databas över besökare
  • Integrerat med utbildningssystem
  • Behörighetskontroll
  • Touchskärm med soft keyboard
  • Etikettskrivare
  • Säkerhetsfilm
  • Lista över inloggade besökare
  • Utloggning

Lars Karlström, Projektledare