Anrika Stockholms Byggnadsförening i modern tappning

Stockholms Byggnadsförenings historia började redan år 1848. Nu, 167 år senare, lanserar vi deras nya responsiva webb. Historia och traditioner knyts samman med nutiden i en modern design.

Under hösten 2014 påbörjades arbetet med att bygga en ny sajt till Stockholms Byggnadsförening. Inspiration till hemsidans design hämtade vi från föreningens vackra lokaler på Norrlandsgatan i Stockholm. Till exempel är mönstret i headern inspirerat från gardinerna i matsalen.

Stockholms Byggnadsföreningen håller varje månad ett flertal olika sorters evenemang som deras medlemmar är välkomna att närvara på. Därför har just kalendariet fått ta mycket plats på den nya hemsidan. På startsidan presenteras tydligt deras kommande evenemang, tillsammans med aktuella nyheter.

På den nya hemsidan kan föreningens medlemmar snabbt och smidigt anmäla sig till de olika evenemangen, antingen hemma vid datorn eller på språng via mobilen eller surfplattan. För att underlätta ytterligare har vi dessutom integrerat en betallösning via Payex som är kopplad till deras anmälningsformulär.

www.sthbyggnadsforening.se

Stockholms Byggnadsförening grundades år 1848. Det är en ideell förening vars syfte är att befrämja byggnadskonsten och öka sinnet för densamma genom sammanträffanden och personligt umgänge, och som följd därav ett fritt tankeutbyte. Informationen, dokumentationen, debatten och umgänget över fackgränserna är kärnan som ännu håller den ursprungliga föreningsidén levande. I den egna fastigheten i Stockholms city har medlemmarna skapat ett neutralt forum – Bygget - med högt i tak för de yrkesverksamma i Stockholms byggnadsvärld.

Lars Karlström, Projektledare