Anmälningssystem för konferenser, kurser och events

Webbaserat system för att ta emot anmälningar till konferenser, utbildningar och events.

Lösningen kan användas på två sätt; 1) med unik inloggning om du redan har en databas med inbjudna, 2) utan inloggning där gästen/kunden fyller i sina uppgifter. I det fall där ett befintligt register finns tilldelas varje gäst/besökare en unik, slumpmässigt framställd kod. När besökaren loggar in med denna kod är formuläret redan ifyllt med aktuell data om personen. Dessa uppgifter kan redigeras av gästen.

I nästa steg sker anmälan och registreringen slutförs. En bekräftelsesida och ett bekräftelsemail skickas till gästen. För administratören blir detta ett utmärkt sätt att uppdatera sitt kundregister samtidigt som man tar emot anmälningar. Anmälningar kan också hanteras direkt i administratörs-gränssnittet och här kan även en deltagarlista laddas ner.

Korta fakta om anmälningssystemet

  • Kan baseras på befintligt kundregister vilket snabbar upp registreringen
  • Möjligheter att hålla kundregistret uppdaterat
  • Enkel administration
  • Anmälan via admingränssnitt för anmälningar genom mail eller telefon
  • Nedladdningsbar deltagarlista

Niklas Dahlstrand, Projektledare