Produkter

Lösningar som hjälper till att öka lönsamheten och stärka kompetensen

SP_LMS_400

Ett Learning Management System hjälper dig att hålla koll på personalens utbildningsstatus. Med fakta LMS får du en användarvänlig, flexibel och anpassningsbar plattform för personalutbildning och personalutveckling. Utbildningarna kan både vara webbaserade och lärarledda och du kan enkelt koppla utbildningarna till olika målgrupper som finns inom företaget.

Läs mer om fakta LMS


SP_VISIT_SV

Ett besökssystem höjer säkerheten och ger besökaren ett professionellt och välkomnande bemötande. Med fakta Visit får du full koll på hur många besökare som befinner sig på arbetsplatsen eller anläggningen. Dessutom finns det möjlighet att koppla besökssystemet till andra system och funktioner som till exempel ett utbildningssystem eller en etikettskrivare för utskrift av besöksbrickor.

Läs mer om fakta Visit


fakta_TICKET_gra

fakta Ticket är ett biljettsystem som kan anpassas för många olika behov och verksamheter. Lösningen passar utmärkt för passagerartrafik eller entrébiljetter till evenemang och konferenser. För kunderna går biljettköpet snabbt och smidigt både med dator eller smartphone och de säkra biljetterna distribueras elektroniskt.

Läs mer om fakta Ticket

Kontakta gänget på fakta