Vårt samhällsansvar

För oss på fakta är det en självklarhet att vi ska ta hand om vår miljö och vårt samhälle.
Genom vårt sociala ansvar gör vi vad vi kan för att bidra till att skapa en bättre värld.

Vi på fakta vill verka för en positiv samhällsutveckling och vi strävar efter att vara en ansvarsfull aktör genom att engagera oss i sociala frågor på både nationell och global nivå. Vi känner ett stort engagemang för vår omvärld och våra medmänniskor. Därför har vi valt att stötta dessa organisationer.

ActionAid

ActionAids arbete fokuserar på att bekämpa fattigdom och orättvisor i världen. De arbetar i områden där fattigdomen är som störst och med de grupper som är allra mest utsatta. ActionAid har ett särskilt stort engagemang för flickor och kvinnor och verkar för att stärka jämställdheten mellan män och kvinnor. Med lokal närvaro och långsiktigt arbete hjälper ActionAid människor att skaffa de resurser som behövs för att de själva ska kunna förändra sin livssituation.

Vi delar ActionAids vision om ett rättvisare och mer jämställt samhälle och för att stötta deras verksamhet är vi månadsgivare och har dessutom sedan flera år tillbaka fadderbarn i Indien och Nigeria.

CancerRehabFonden

CancerRehabFonden arbetar för att alla cancerdrabbade ska ha rätt till rehabilitering efter sjukdomsbehandlingen. Forskningens framsteg innebär att allt fler överlever cancern men vårdens resurser räcker oftast inte till för att erbjuda rehabilitering efter behandlingen. Som tur är finns CancerRehabFonden, en organisation som erbjuder rehabilitering hos olika rehab-aktörer runt om i landet. Genom deras hjälp får drabbade människor en chans att komma tillbaka till livet.

Genom att tillhandahålla våra tjänster till CancerRehabFonden helt pro bono eller till kraftigt rabatterade priser stöttar vi deras verksamhet och ser till att de kan lägga sina resurser på att hjälpa cancerdrabbade människor till ett bättre liv.