Skärgårdsredarna lanserar en ny säkerhetsutbildning på nätet.

Skärgårdsredarna lanserade i februari en utbildning i grundläggande säkerhet. Utbildningen vänder sig till alla som ska jobba på fartyg med en bruttodräktighet under 500 i inre fart. Utbildningen är anpassad för datorer, smartphones och surfplattor.

Utbildningen är uppbyggd efter de regelverk som gäller för inre fart och är indelad i fyra block:

Grundläggande säkerhet

Brandskydd

Passagerarsäkerhet

Lastsäkerhet

I slutet av utbildningen finns det ett test med 30 slumpvist utvalda frågor från samtliga block. För att kunna skriva ut ett slutresultat måste man klara samtliga frågor.

Utbildningen är fri för alla som kan ha nytta för den, du hittar den på: www.skargardsredarna.se/sakerhetsutbildning