Stockholms Byggnadsförening – ny medlemswebb

I maj månad så lanserade vi Stockholms Byggnadsförenings nya medlemswebb.

För några veckor sedan lanserade Stockholms Byggnadsförening sin nya medlemswebb. Projektet med medlemswebben och det administrativa systemet har rullat under drygt fyra månader. 

Under en inledande period kartlades processer och behov, möjligheter identifierades både för verksamheten och medlemmarna. Därefter utvecklades en plattform som ger föreningen en smart, anpassad och utvecklingsbar plattform för under många år framöver.
Här finns processer för självbetjäning där medlemmar själva gör jobbet och hanterar sin egen profil. I den administrativa delen har fokus legat på att automatisera så långt det är möjligt, en nödvändighet för ett litet kansli, för att frigöra tid för större fokus på verksamhet och mer tid för medlemmar. 

Nu är den första versionen sjösatt och under en tid får medlemmar och verksamheten hitta formen. I sin första tappning hanteras alla nödvändiga och viktiga delar och i ett nästa steg finns goda möjligheter att ytterligare öka medlemsnyttan och användarupplevelsen ytterligare.

Grattis Stockholms Byggnadsförening och ett stort tack för ett spännande projekt!

Se mer på www.sthbyggnadsforening.se

Stockholms Byggnadsförening grundades år 1848. Det är en ideell förening vars syfte är att befrämja byggnadskonsten och öka sinnet för densamma genom sammanträffanden och personligt umgänge, och som följd därav ett fritt tankeutbyte. Informationen, dokumentationen, debatten och umgänget över fackgränserna är kärnan som ännu håller den ursprungliga föreningsidén levande. I den egna fastigheten i Stockholms city har medlemmarna skapat ett neutralt forum – Bygget - med högt i tak för de yrkesverksamma i Stockholms byggnadsvärld.

Niklas Dahlstrand, Projektledare