fakta LMS

fakta LMS är vår egenutvecklade plattform för personalutbildning och personalutveckling.

Vad är ett LMS?

LMS står för Learning Management System och är en digital utbildningsplattform.

fakta LMS

fakta LMS är en kraftfull och användarvänlig utbildningsplattform där administratörer själva kan skapa och administrera utbildningar. Kommunikationen med kursdeltagarna sker via systemet och efter genomförda utbildningar är det enkelt att följa upp och utvärdera resultatet. Systemet hjälper till att hålla ordning på personalens utbildningsstatus och säkerställer att personalens kunskaper alltid hålls uppdaterade genom att påminna när det är dags att förnya en utbildning.

fakta LMS kan användas både för att skapa webbaserade kurser och för att bjuda in till lärarledda utbildningstillfällen. Vårt LMS är byggt så att vi enkelt kan anpassa det efter verksamhetens önskemål och behov, på så sätt blir det mer använt och uppskattat av både administratörer och användare.

Läs mer om fakta LMS

Fördelar med vårt LMS

  • Skräddarsy utbildningar och målgrupper/profiler
  • Kompetensutveckla personalen på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå
  • Öka lönsamheten i företaget
  • Större engagemang i hela organisationen
  • Håll koll på personalens utbildningsstatus
  • Mätbara resultat
  • Koppla ihop med andra system, exempelvis besökssystem, HR-system, CRM-system, etc.

Boka en demo